תביעת השתקה

תביעת השתקה

תביעת השתקה הינה תביעה אסטרטגית שכל תכליתה הינה לגרום לסילוק גורם מפריע או להשתיק אותו.
לייצר הרתעה כנגד אותו גורם. מדובר בתביעה שלרוב הינה בקונוטציה שלילית שכן הכוונה היא לגרום הנתפס
כמפריע לסור מדרכו של התובע.

מדוע נדרשת ההשתקה

במשק הישראלי ובעולם קיימים גורמים רבים, לרוב עסקיים, שמתנהלים באופן פוגעני. בין אם מדובר על בפגיעה
בטבע והסביבה, פגיעה באוכלוסיות שונות, פגיעה בזכויות אדם ואזרח ועוד. גורמים אלה מעוניינים בשקט תעשייתי ושהתנהלותם תהיה רחוקה מאור הזרקורים כדי שלא לעורר עניין ציבורי שיכול להיות בעל פוטנציאל הרסני לענייניהם. בשל כך מנסים גורמים אלה לפעול, בכל דרך אפשרית, על מנת להשתיק את אותם אלה שמנסים להעלות את התנהלותם למודעות הציבורית. קיימות דרכים רבות למנוע את המוטיבציה להעלאת נושא למודעות הציבורית, אחת מהן היא באמצעות תביעת השתקה. במסגרת תביעת השתקה מנסה גוף גדול, לא פעם בעל אמצעים רבים, למנוע העלאת נושא למודעות הציבור באמצעות בתי המשפט, באופן לכאורה חוקי ולגיטימי. כל האמצעים כשרים. אותו גורם בעל אמצעים טוען כאילו הפרסומים שנועדו לעורר את העניין הציבורי מהווים לשון הרע ובשל כך מגיש תביעה לפיצוי בסכומי עתק. אותה תביעה אמורה להפחיד את הגורם המפרסם, שהוא בדרך כלל אינו בעל אמצעים לשלם את הפיצוי או כלל לשכור את שירותיהם של עורכי דין. הפחדה זו נועדה לגרום לנטישת העיסוק בעניין.  

לשון הרע ותביעת השתקה

תביעת השתקה תלבש בדרך כלל צורה של תביעת לשון הרע. אלא שבחוק איסור לשון הרע קיימת הגנה מובנית ואינהרנטית למפרסם בדמות אמת בפרסום. על מנת לבסס הגנה זו נדרש המפרסם להראות כי הפרסום היה דבר אמת וכי קיים עניין ציבורי בפרסום זה.

משרד אברהם טל

משרד אברהם טל הינו בעל מומחיות רבת שנים בתחום לשון הרע והדיבה. במהלך שנות פעילותו ייצג המשרד לקוחות רבים בענייני לשון הרע, תביעות דיבה לרבות בהתגוננות מפני תביעות מעין אלו. לכן אין זו הפתעה כי המשרד מתמחה והינו בעל ניסיון רב גם בהגנה מפני תביעת השתקה והעלאת טענות ההגנה המצויות בחוק